• รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift

Specify

Manufacturer

Select/deselect all
TCM
TOYOTA
NICHIYU

Category

Select/deselect all
Counter Balance
Reach Truck
Pallet
Stacker
Attachment
Miscellaneous

Transmission

Select/deselect all
Battery
Diesel
Benzine / LPG

Mast(M.)

to

FORKLIFT


1 2 3 4 Next

TOYOTA  8FBN15 / 7FB25

Transmission : Battery
Model: 8FBN15 / 7FB25
Capacity : 1.5 Ton / 2.5 Ton
Mast: 4 meter , 4.7 meter /SS
Detail: Length of forks :  1.07 / 1.20 meter
Attachment : Side Shift

TOYOTA  32-8FG25

Transmission : Benzine / LPG
Model: 32-8FG25
Capacity : 2.5 Ton
Mast: 4 - 4.7 meter
Detail: Engine :  4 Y
Length of forks :  1.07 / 1.20 meter
Attachment : Side Shift

TCM  FG50

Transmission : Benzine / LPG
Model: FG50
Capacity :
Mast:
Detail:

TOYOTA  62-8FD25 / 8FD30 / 7FD15-4.5 / 8FD15-30

Transmission : Diesel
Model: 62-8FD25 / 8FD30 / 7FD15-4.5 / 8FD15-30
Capacity : 2.5 Ton / 3 Ton / 1.5-2-2.5-3-4.5 Ton
Mast: 4 meter , 3-4-5-6 meter , 4.3 - 4.7 meter
Detail: Engine :  1DZII / 2 Z
Length of forks :  1.07 / 1.20 meter
Attachment : Side Shift

TCM  FB20H5 / FB30-7

Transmission : Battery
Model: FB20H5 / FB30-7
Capacity : 2 Ton / 3 Ton
Mast: 3 meter
Detail:

Hot line:
+66 2453 1970-73

Line ID: mtrfl

Business hours
Monday to Saturday
08:00 a.m. - 5:30 p.m.

Hot Promotion

USED FORKLIFT
low-priced
If interested, please contact Sales.